Håndbolden har knækket kurven

Håndbold har ligesom mange af de øvrige traditionelle idrætsgrene i Danmark været hårdt ramt af tilbagegang på medlemstallet over de seneste 15-20 år.

Men efter mange år med negativ vækst på medlemsfronten ser det efterhånden ud til at kurven er ved at blive knækket. I 2018 oplevede Dansk Håndbold Forbunds cirka 800 medlemsklubber kun en tilbagegang på omkring 40 medlemmer – eller med andre ord status quo.

Håndboldsporten har i alt 105.000 aktive udøvere og det gør sporten til det syvendestørste forbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF).

For blot få år siden lød det årlige tab af medlemmer på flere tusinde, og det var faktisk forventet at man allerede i 2017 ville komme under 100.000 medlemmer. Men via aktiv indsatser er det altså lykkedes for håndboldforbundet at knække kurven. Det er sket med tiltag som håndboldfitness, der blev lanceret for at komme i kontakt med en lidt ældre målgruppe og en kampagne, som ganske rammende blev kaldt for “knæk kurven”. Denne kampagne blev udviklet i samarbejde med DIF og har haft fokus på såvel rekruttering af nye medlemmer og fastholdelse af eksistererende håndboldspillere.

Nu håber Dansk Håndbold Forbund på at holde fast i den – trods alt – positive udvikling og forhåbentlig også komme til at opleve en fremgang efter så mange år med vigende medlemstal. Tallene kommer dog næppe op på det niveau, som man havde i 1983, hvor DHF kunne mønstre næsten 164.000 medlemmer og over 1.200 foreninger mod de nuværende 800. Men mindre kan bestemt også gøre det i en tid, hvor nye individuelle sportsgrene, fitness og e-sport har kastet sig i kampen om danskerens foretrukne fritidsinteresser, og hvor sportsgrene som fodbold, håndbold og tennis har været under hårdt pres.

Dykker man en smule mere ned i tallene, er det tydeligt, at årsagen til medlemsfaldet henover årene primært skal findes blandt de unge mellem 13 og 18 år, men at det også skyldes de små børneårgange, som altså ikke har været i stand til fylde foreningerne op som tidligere.

De kommende må vise, om håndboldsporten for alvor vender skuden og kommer tilbage til fordums storhed – ihvertfald når det kommer til bredden og medlemstallene. Eliten og landsholdene ser ikke ud til at have ladet sig påvirke af den negative tendens.